podmenu

Identifikační údaje

Název Value Consulting a. s. (od 29.9.2014)
Dědic & partneři a.s. (od 20.11.2000 - 28.9.2014)
DERAM, a.s. (od 4.2.1997 - 19.11.2000)
Sídlo Na Hradbách 695/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Právní forma Akciová společnost
Kancelář společnosti Českobratrská 7, Ostrava 1
Tel. +420 604 272 333
Předmět činnosti Oceňování majetku pro podnik
Poradenské služby v oblasti obchodu a řízení (podnikatelské poradenství)
Oprávnění znaleckého ústavu Znalecký ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR v oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady podniků, pohledávek, nehmotného majetku, cenných papírů, nemovitostí.
Datum vzniku 4. února 1997, zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1542
25364391
Ostatní informace Znalecký ústav | Koncesní listina | Obchodní rejstřík | ARES

Kontaktní údaje

mapa
domek Českobratrská 7
Ostrava 1
702 00
tel Telefon:
+420 604 272 333

Výběr z referencí

České dráhy ČEZ
Dalkia OKD
Ostrava Vítkovice